LEZINGEN

Kijken naar Kunst: 5 Lezingenlezing_herman

De Aanbidding van het Lam Gods

Deze lezing gaat over het allermooiste, het meest begeerde en het meest belaagde kunstwerk aller tijden:

De aanbidding van het Lam Gods” van de gebroeders van Eyck.

Met deze presentatie laat ik u het prachtige Lam Gods van heel dichtbij beleven en vertel ik u  over de raadselachtige ontstaansgeschiedenis van het veelluik.

De dia’s laten u de ongelooflijke detaillering van de panelen zien en bewijzen dat de makers van dit meesterwerk hun tijd ver vooruit waren.

Verder staan we uitgebreid stil bij de fascinerende symboliek en iconografie van de voorstellingen.

Tenslotte vertel ik u het spannende verhaal over de roof van het retabel door de Duitsers tijdens de 2e  W.O. en de diefstal van “De Rechtvaardige Rechters” (één van de panelen van het veelluik) .

↑ terug


het-raadsel-stijl

Het Raadsel Stijl

Hoe komt het dat de zichtbare wereld in verschillende tijden op zulke verschillende manieren is afgebeeld?

Met deze vraag begint het  boek: “Art and Illusion” van Sir Ernst Gombrich.

Gombrich is vooral bekend van zijn boek “The Story of Art”, in het Nederlands bekend onder de titel   “Eeuwige Schoonheid”.  “Art and Illusion” is een fascinerend onderzoek naar de psychologie van de waarneming,  over hoe wij leren waarnemen en hoe wij leren tekenen en schilderen.  De toehoorder/kijker wordt aan de hand van vele voorbeelden actief bij de presentatie betrokken.
↑ terug


over-smaak

Over smaak valt (niet) te twisten

Is het kijken naar en waarderen van Kunst alleen een kwestie van persoonlijke smaak of bestaan er criteria die je persoonlijke smaak overstijgen en waar je juist wel over kunt twisten?

Met andere woorden: bestaan er relevante selectiecriteria bij het  beoordelen van Kunst?

In deze lezing maakt u kennis met  drie kwaliteitscriteria die hoop ik zullen werken als een blikopener. Aan bod komen: het verschil tussen fantasie en creativiteit,  de verwachting en het begrip “Connectedness”  een  term van de Amerikaanse  filosoof en pedagoog  Jerome Bruner.  Deze begrippen worden toegelicht  aan de hand van klassieke  maar vooral  moderne kunstwerken.

Tenslotte vraag ik u als lid van een fictieve jury een keuze te maken uit een aantal kunstwerken waarbij u de besproken criteria  zelf kunt toepassen.
↑ terug


preference-primitive

The Preference for The Primitive

“The Preference for the Primitive” is de titel van het laatste boek van de grote kunsthistoricus Sir Ernst Gombrich, vooral bekend van zijn klassieker “Eeuwige Schoonheid”.

De lezing gaat over de invloed van de Primitieve kunst op de Westerse kunst aan het begin van de 20e eeuw. De Primitieve Kunst heeft  niet alleen vele kunstenaars, waaronder Picasso geïnspireerd, maar vooral ook onze kijk op en onze waardering van Kunst ingrijpend veranderd.

De deelnemers aan de lezing kunnen aan het begin aangeven  aan welke kunstwerken zij de voorkeur geven en krijgen de gelegenheid hun keuze te motiveren.
↑ terug


De Kus in de Kunst

U bent van harte welkom om deze lezing bij te wonen waarin een aantal bekende en minder bekende West-Europese Kunstwerken rond het thema De Kus centraal staan.
Er is de kus van moederliefde, van ontmoeting, van verraad, van hartstocht en van overleven van de Egyptenaren tot in het 20e-eeuwse Hollywood.
Graag wil ik u nader kennis laten maken met de interessante en kleurrijke verhalen rond deze Kunstwerken die niet alleen een mooie verbeelding van De Kus laten zien maar die tevens een belangrijk omslagpunt in de ontwikkeling van de Kunst markeren.

↑ terug